Frivilliga barndkåren Ystad

 

Den 28 november 1948 bildades Frivilliga Brandkårens Musikkår, avdelning fem, i Ystad. Kåren bestod av tolv herrar under ledning av dirigent musikfanjunkare Thure Nilsson (se bilden).

1980 ändrades namnet från Frivilliga Brandkårens Musikkår till Hemvärnets Musikkår Ystad. Dock är inte Frivilligas namn glömt. Några få gånger om året byter musikerna uniform och blir åter Frivilliga brandkårens musikkår.

Hemvärnets musikkår Ystad har under många år varit aktiv även utanför Sveriges gränser. Musikkåren har bland annat spelat i Danmark, Finland, Tyskland, England och USA.

Frivilliga barndkåren Ystad

 På senare tid har antalet högvakter på Stockholms slott utökats och resulterat i ett tiotal tillfällen.

 I dag består orkestern av totalt ca.femtio musiker där åldern varierar mellan 15 och 75 år. En del av charmen är att alla åldrar samlas kring ett gemensamt intresse – att utöva musik.

1996 tog musikkåren initiativ till att försöka skapa ett tattoo i Ystad, och 1999 hölls för första gången Ystad International Military Tattoo. Det har därefter ägt rum vartannat år och har nått internationell ryktbarhet. Nästa tattoo i Ystad hålls 2015.

FBC/Hemvärnets Musikkår Ystad, Nils Ahlinsgata 19,271 39 Ystad

Telefon till replokalen: 0411-65 800, e-post:info@hvmky.se